Strona główna

Celem niniejszej strony internetowej stworzonej z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest prezentacja aktualnych i uporządkowanych informacji na temat CISG – Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ze szczególnym uwzględnieniem polskiego orzecznictwa dotyczącego Konwencji.

Treść zamieszczona na stronie ma służyć przede wszystkim wspomaganiu procesu ujednolicania wykładni przepisów CISG na skalę krajową oraz światową. Strona jest skierowana głównie do prawników, którzy mają do czynienia z międzynarodową sprzedażą towarów.